Sprawności przyrodnicze - do wyboru. Szykujcie karty proby!

2014-09-06 22:30:17, komentarzy: 0

PRZYRODNIK- PRZYRODNICZKA *

 1. Rozpoznał/a po sylwetkach i liściach dziesięć drzew (np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, świerk, jodłę, modrzew).
 2. Rozpoznał/a na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce.
 3. Uczestniczył/a w wycieczce do lasu, ułożył/a i przedstawił/a w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie.
 4. Samodzielnie lub z zastępem zasadził/a drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole.

PRZYJACIEL PRZYRODY * *

 1. Wskazał/a na mapie Polski parki narodowe oraz znajdujące się w okolicy (np. w gminie lub powiecie) rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i wybrane pomniki przyrody. Potrafi wyjaśnić cele, dla których je utworzono.
 2. Uczestniczył/a w wycieczce do rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Zachowywał/a się zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
 3. Brał/a udział w pracy na rzecz środowiska naturalnego, np. w parku, na szlaku turystycznym, podczas imprezy ekologicznej.
 4. W swoim domu oszczędza wodę i energię elektryczną, dba o wykorzystanie surowców wtórnych.

ZNAWCA PRZYRODY * * *

 1. Skompletował/a biblioteczkę (książki, artykuły, foldery, adresy stron internetowych) o tematyce ekologicznej.
 2. Poznał/a zasady ekologicznego obozowania. Zastosował/a je w praktyce.
 3. Wziął/ęła udział w akcji na rzecz ratowania lub ochrony środowiska naturalnego.
 4. Przygotował/a i przeprowadził/a zbiórkę na temat znaczenia przyrody dla zdrowia człowieka oraz o potrzebie jej ochrony przed zagrożeniami cywilizacji.
 5. Zapoznał/a się z celami i działaniami kilku wybranych organizacji ekologicznych.

EKOLOG * * * *

 1. Poznał/a systematykę roślin. Poznał/a rośliny chronione w Polsce.
 2. Poznał/a systematykę zwierząt. Poznał/a zwierzęta chronione w Polsce.
 3. Przedstawił/a w interesującej formie bogactwo polskich lasów, znaczenie lasów dla przyszłości człowieka na Ziemi.
 4. Wskazał/a zagrożenia występujące w polskich lasach i dotyczące drzew, ptaków i zwierząt.
 5. Poznał/a zasady ekologicznego obozowania. Zastosował/a je w praktyce.
 6. Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

 

Przyjaciel roślin *

 1. Opiekowała/ał się roślinami w domu, w harcówce, szkolnej pracowni lub na działce przez cały okres próby na sprawność.
 2. Odwiedziła/ił ogród botaniczny (była/ył na łące, w lesie, w polu itp.) i opowiedziała/ał na zbiórce o swoich obserwacjach dotyczących występującej tam roślinności.
 3. Rozpoznała/ał na zdjęciach i w naturze po pięć roślin trujących, leczniczych, chwastów i zbóż.
 4. Zna rośliny i owoce jadalne występujące w lesie. Przygotowała/ał z nich posiłek, np. podwieczorek dla zastępu.

 

Zielarka/zielarz **

 1. Prowadziła/ił zbiór roślin (zna kalendarz ich zbierania i wie, jakie części roślin należy zbierać). Zbiera, suszy i przechowuje rośliny, tak aby nie straciły swoich właściwości.
 2. Przygotowała/ał do apteczki drużyny zestaw ziół oraz krótki opis sposobu ich stosowania.
 3. Przygotowała/ał informację o wybranych 15 roślinach chronionych występujących w Polsce i przedstawiła/ił ją na zbiórce zastępu, drużyny lub w klasie.
 4. Przyrządziła/ił ziołowy środek przydatny w leczeniu, kosmetyce, w gospodarstwie domowym.
 5. Rozpoznała/ał grzyby jadalne i trujące.

 

Botanik ***

 1. Przedstawiła/ił na zbiórce drużyny wybrane gatunki roślin występujących na świecie, zagrożonych wyginięciem („czerwona księga”).
 2. Opowiedziała/ał w drużynie o interesujących roślinach występujących w rezerwacie lub parku narodowym w swojej okolicy.
 3. Przedstawiła/ił zastępowi lub drużynie swoje zbiory: albumy, atlasy i inne publikacje na temat roślin, zaprezentowała/ał ich zawartość.
 4. Zorganizowała/ał i poprowadziła/ił wyprawę drużyny (lub klasy) w celu poznania środowiska roślinnego (np. lasu, łąki) lub wyprawę do ogrodu botanicznego albo muzeum przyrodniczego.
 5. Wykonała/ał projekt przydomowego, działkowego lub przyszkolnego ogródka.

 

Kwiaciarka/kwiaciarz *

 1. W bukiecie 15 kwiatów rozpoznała/ał kwiaty ogrodowe, doniczkowe, polne i chwasty.
 2. Wie, w jakich porach roku i miesiącach kwitną w Polsce poszczególne kwiaty.
 3. Założyła/ył w czasie próby własny ogródek kwiatowy, np. na klombie, w doniczce, na działce.
 4. Ułożyła/ył bukiet z kwiatów lub przedstawiła/il na zbiórce foldery, zdjęcia i rysunki najciekawszych okazów.

 

Miłośniczka kwiatów/miłośnik kwiatów **

 1. Ułożyła/ył bukiety z kwiatów żywych na różne okazje.
 2. Wie, co to jest ikebana. Wykonała/ał kwiatową dekorację na wybraną uroczystość w rodzinie, szkole lub drużynie.
 3. Zastosowała/ał suszone rośliny do wykonania różnych ozdób.
 4. Pielęgnowała/ał w czasie próby rzadki lub trudny w uprawie okaz rośliny. Swoje doświadczenia z uprawy przedstawiła w zastępie.
 5. Wie, jakie kwiaty można uprawiać w naturze w Polsce, a jakie sprowadza się z zagranicy.

 

Leśnik ***

 1. Obserwowała/ał życie lasu o świcie, o zmierzchu i w nocy. Wytropiła/ił zwierzę, umie wskazać jego legowisko (norę, gniazdo), rozpoznaje jego głos, zna jego zwyczaje.
 2. Odbyła/ył z leśniczym obchód lasu, wykazała/ał się znajomością drzew i umiejętnością rozpoznawania ich wieku.
 3. Zorganizowała/ał dla młodszych zwiad do lasu pokazując bogactwo lasu.
 4. Uczestniczyła/ył w pracach leśnych – np. w szkółce, przy oczyszczaniu pasów przeciwpożarowych, sadzeniu drzew.
 5. Przedstawiła/ił na zbiórce drużyny bogactwo polskich lasów, znaczenie lasów dla przyszłości człowieka na Ziemi. Wskazała/ał zagrożenia występujące w polskich lasach dotyczące drzew, ptaków i zwierząt.

 

Ogrodniczka/ ogrodnik ***

 1. Na zbiórce zastępu przedstawiła/ił znaczenie odpowiedniej gleby i nawożenia dla uprawy
 2. warzyw.
 3. Rozpoznała/ał nasiona marchwi, pietruszki, sałaty, ogórków i buraczków. Wyhodowała/ał własne rośliny z nasion i rozsady.
 4. Przygotowała/ał kompost z odpadów ogrodniczych.
 5. Zaplanowała/ał siew i zbieranie plonów na działce lub w ogrodzie rodziców /znajomych/.
 6. Przygotowała/ał wybrane warzywa do przechowania przez zimę.

Sadowniczka/sadownik ***

 1. Rozpoznała/ał drzewa owocowe po pniach i liściach: jabłka wczesne i zimowe, gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie.
 2. Zerwała/ał i ułożyła/ył w skrzynce owoce przygotowując je do transportu.
 3. Brała/ał udział w pielęgnacji sadu, szczepieniu drzewek i zabezpieczeniu go przed szkodnikami.
 4. Przygotowała/ał owoce do składowania przez zimę.
 5. Przedstawiła/ił na zbiórce zastępu lub drużyny zebrane przez siebie artykuły i poradniki dotyczące sadownictwa.

 

Przyjaciel zwierząt *

 1. Dowiedziała/ał się, jakie zwierzęta zamieszkują najbliższe lasy i które z nich oczekują zimą pomocy człowieka. Wzięła/wziął  udział w zimowym dokarmianiu.
 2. Rozpoznała/ał tropy dzika, sarny, zająca.
 3. Była/był na wycieczce w lesie, w polu lub na łące. Rozpoznała/ał głosy pięciu żyjących tam zwierząt. Nagrała/ał głosy zwierząt i odtworzyła/ył je na zbiórce drużyny.
 4. Obserwowała/ał przez miesiąc życie zwierząt domowych, zapisywała/ał najciekawsze spostrzeżenia, opowiedziała/ał o nich na zbiórce zastępu.

 

Znawczyni zwierząt/znawca zwierząt **

 1. Rozpoznała/ał 15 gatunków zwierząt na zdjęciach i rysunkach.
 2. Przygotowała/ał informację o zwierzętach chronionych w Polsce oraz o niebezpiecznych zamieszkujących w Polsce i przedstawiła/ił ją na zbiórce zastępu lub drużyny.
 3. Pomogła/pomógł w przetrwaniu zimy potrzebującym zwierzętom (ptakom, zwierzętom w lesie, bezdomnym psom).
 4. Wie, jakie niebezpieczne zwierzęta żyją w Polsce. Opowiedziała/ał koleżankom/kolegom, jak należy postępować w przypadku spotkania z nimi.

 

Zoolog ***

 1. Przedstawiła/ił wybrane gatunki zwierząt żyjących na całym świecie, zagrożonych wyginięciem („Czerwona księga”).
 2. Zna systematykę zwierząt. Przedstawiła/ił na zbiórce lub na lekcji życie wybranego gatunku.
 3. Zaprezentowała/ał zastępowi lub drużynie swoje zbiory: albumy, atlasy i inne publikacje na temat zwierząt, opowiedziała/ał o ich zawartości.
 4. Zorganizowała/ał dla zastępu wyprawę do ZOO, muzeum przyrodniczego lub lasu, opowiedziała/ał o wybranych gatunkach zwierząt. Nauczył zastęp sposobów obserwacji zwierząt.

 

Pszczelarz ***

 1. Od wiosny do jesieni pracowała/ał w pasiece i prowadziła/ił notatnik swoich czynności.
 2. Nauczyła/ył się zabezpieczać pszczoły przed zimą.
 3. Potrafi postępować w przypadku użądlenia przez owady.
 4. Opowiedziała/ał na zbiórce o właściwościach leczniczych produktów wytwarzanych przez pszczoły.
 5. Urządziła/ił w harcówce, szkole lub w gminie wystawę wydawnictw dotyczących pszczelarstwa i produktów wytworzonych przez pszczoły.

 

Hodowca /gołębi, królików, rybek, drobiu/ **

 1. Przeczytała/ał literaturę dotyczącą hodowli wybranych zwierząt.
 2. Przygotowała/ał dla swoich zwierząt pomieszczenia i utrzymuje je w stałej czystości.
 3. Zaprezentowała/ał na zbiórce zastępu wyhodowane przez siebie zwierzęta, opowiedziała/ał o ich zwyczajach, sposobach żywienia i zapobiegania chorobom.
 4. Zwraca uwagę osobom, które źle odnoszą się do zwierząt i ptaków.
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Strona www za darmo dla Ciebie!