Nowa podstrona

Musztra jest jednym z elementów zbiórek harcerskich.
Właściwie stosowana ma istotne znaczenie w harcerskim wychowaniu.
Musztra usprawnia działania organizacyjne, stanowi oprawę uroczystości harcerskich. Zwiększa bezpieczeństwo i porządek,
wprowadza dyscyplinę. Musztra harcerska oparta jest na wybranych
elementach musztry wojskowej, są w niej także elementy typowe dla zajęć
harcerskich. Układ tematyczny "Zasad" odbiega jednak od schematu
"Regulaminu musztry wojskowej". Wiąże się to ze sposobem nauczania
musztry w podstawowej jednostce harcerskiej, jaką jest drużyna.
Przestrzeganie "Zasad musztry" obowiązuje harcerki, harcerzy,
instruktorki i instruktorów ZHP. Wybrane zasady mogą być stosowane także
przez gromady zuchowe, lecz tylko w trakcie uczestnictwa w uroczystościach harcerskich.
Strona www za darmo dla Ciebie!