Światowe organizacje skautowe

Koniczynka WAGGGS

Jest symbolem Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek, do której należy Związek Harcerstwa Polskiego. Noszona jest przez harcerki na lewej kieszeni munduru pod Krzyżem Harcerskim.

Symbolika

Złota koniczyna na jasnoniebieskim tle symbolizuje słońce, które świeci na wszystkie dzieci
na świecie. Trzy listki symbolizują trzy części Przyrzeczenia Skautowego: służbę Bogu, służbę Ojczyźnie, służbę innym. Dwie gwiazdki symbolizują oczy otwarte na świat i Prawo i Przyrzeczenia. Pośrodku koniczynki znajduje się igła kompasu, która ma zawsze wskazywać właściwa drogę. Dolna część symbolizuje ogień przy którym zawsze znajdzie sie
miejsce dla każdego. Koniczynka wpisana jest w okrąg, który ma przypominać o jedności wszystkich skautek i harcerek na całym świecie.

Lilijka WOSM


Jest symbolem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, do której należy Związek Harcerstwa Polskiego. Noszona jest przez harcerzy na lewej kieszeni munduru pod Krzyżem Harcerskim.

Symbolika

Trzy liście liliowe oznaczają trzy zasady ruchu skautowego zawarte w Przyrzeczeniu: służbę Bogu, służbę Ojczyźnie i służbę społeczeństwu, bliźnim. Dwie pięcioramienne gwiazdki symbolizują Prawo i Przyrzeczenie skautowe, a niektórzy twierdza, że oczy otwarte na świat. Lina związana
węzłem płaskim symbolizuje jedność i braterstwo skautów i harcerzy na całym świecie. Kolor lilii i liny jest biały bo oznacza czystość, a fioletowe tło to królewska purpura symbolizuje szlachetność, rycerskość i pomaganie innym.
Strona www za darmo dla Ciebie!